Tájékoztatás járási ügysegédi rendszerről

Tisztelt Lakosság!

A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:

 • lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása
 •  lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és továbbítása
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei
 • szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen:
  • jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások),
  • szülői ház elhagyása iránti kérelem
  • otthonteremtési támogatás iránti kérelem
  • gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
  • egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem
  • ápolási díj megállapítási iránti kérelem
  • közgyógyellátással kapcsolatos kérelem
 • szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása
 • egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele és továbbítása
 • az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.),
 • helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni szemlén való részvétel
 • egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme esetén
 • földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltéséban közreműködés

A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd segítségégével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés.

Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Erzsébet
Ügysegédek:
Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László
Cím: 7661 Erzsébet, Fő u. 135.
Ügyfélfogadás: K: 8.30-9.30

Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Geresdlak
Ügysegédek:
Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László
Cím: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Ügyfélfogadás: K: 10.00-11.00

Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Nagypall
Ügysegédek: Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László
Cím: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
Ügyfélfogadás: K: 11.30-12.30
Erzsébet, 2016. január 22.

Az ügysegédek ügyfélfogadása megtalálható a www.erzsebetikoh.hu /járási hivatal fülben/ webcímen.

Dr. Tóth Sándor jegyző