Tájékoztatás – avarégetés

Tisztelt Lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja adott korábban lehetőséget Nagypall Község önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan helyi szabályokat állapítson meg, azonban ez a helyi szabályozási lehetőség 2021. január 01. napjától fogva nem áll rendelkezésünkre, az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése szigorúan tilossá vált.

A tiltás alól átmeneti lehetőséget a veszélyhelyzet ideje nyújt, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ban kapott felhatalmazás alapján településünk képviselő-testülete helyi szabályokat alkalmazhat avarégetés, kerti hulladék égetése ügyében. Tehát a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi avar és kerti hulladék égetési szabályok változatlanok, azok betartását kérem Önöktől.

A veszélyhelyzet megszűnésével az avar és kerti hulladék égetése TILOS és szankciót von maga után, az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10ezer Ft-tól 3millió Ft-ig terjedően tűzvédelmi bírságot szabhat majd ki.

 

dr. Matesz Tímea

jegyző