Tájékoztató – a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tájékoztató – a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül -bejelentés alapján – is végezhető, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak.Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelem jogszabályban előírt adatait és mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha az engedélyezésre sor kerül, akkor a befizetett díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára ki kell egészíteni.

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet itt olvasható.

A Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendelet hatálya alól kivett ügyeket.

 

A Korm.rendelet szerinti bejelentés fogadására az alábbi e-mail cím szolgál: bejelentes@erdosmecske.hu

 

Erdősmecske, 2020. május 18.

Dr. Matesz Tímea

jegyző