Változások – Gépjárműadó

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSOKRÓL

 

  1. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos szabályok szerinti adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé, hiszen a közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

2021. január 1-jét követően új mentességekről vagy adókedvezményekről kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. Ezzel kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben (adókötelezettség megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság végzi.

 

dr. Matesz Tímea

jegyző