2015. évi rendeletek

Erdősmecske Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2015. évben az alábbi rendeleteket alkotta meg:

Erdősmecske Község Önkormányzat
1/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
(Módosította a 3/2016. ( III. 15.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
2/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2014. (VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
3/2015. (III. 10.) számú önkormányzati rendelete
Erdősmecske Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(Módosította Erdősmecske Község Önkormányzat 23/2015. (XI.30.) számú rendelete)
Utolsó h
atályos egységes szerkezet letölthető innen.
Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.


Erdősmecske Község Önkormányzat
4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról
(Módosította Erdősmecske Község Önkormányzat 8/2015. (IV.30.) számú rendelete)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
5/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelemről és a köztisztaság helyi szabályairól szóló
12/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról
(Módosította a
4/2016. ( III. 15.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
7/2015. (III. 30.) számú önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról


Erdősmecske Község Önkormányzat
8/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete
kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
9/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről


Erdősmecske Község Önkormányzat
10/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról


Erdősmecske Község Önkormányzat
11/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezve: 2016. május 31.


Erdősmecske Község Önkormányzat
12/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról


Erdősmecske Község Önkormányzat
13/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról


Erdősmecske Község Önkormányzat
14/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról


Erdősmecske Község Önkormányzat
15/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről


Erdősmecske Község Önkormányzat
16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 15/2013.( XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
17/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a sportról


Erdősmecske Község Önkormányzat
18/2015. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosította a 1/2016. (III.5.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
19/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól


Erdősmecske Község Önkormányzat
20/2015. (VII.15.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(Módosította a 25/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
21/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről
(Módosította az 5/2016. ( III.15.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
22/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti elemek védetté nyilvánításáról


Erdősmecske Község Önkormányzat
23/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. december 1.)


Erdősmecske Község Önkormányzat
24/2015. ( XI. 30.) számú önkormányzati rendelete
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. február 15.)


Erdősmecske Község Önkormányzat
25/2015. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 20/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
26/2015. ( XII.30.) számú önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről


Erdősmecske Község Önkormányzat
27/2015. ( XII. 30.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
10/2013. ( XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.


Erdősmecske Község Önkormányzat
28/2015. ( XII. 30.) számú önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2016. március 12.)