Hirdetmények

HIRDETMÉNY

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan


Helyi Esélyegyenlőségi Program – Erdősmecske
Felülvizsgálat
2021. február
A módosításokat piros színnel jelöltük

 

 


Tájékoztató – a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül -bejelentés alapján – is végezhető, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak.Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelem jogszabályban előírt adatait és mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is. A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha az engedélyezésre sor kerül, akkor a befizetett díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára ki kell egészíteni.A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet itt olvasható.A Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a rendelet hatálya alól kivett ügyeket. 

A Korm.rendelet szerinti bejelentés fogadására az alábbi e-mail cím szolgál: bejelentes@erdosmecske.hu

 

Erdősmecske, 2020. május 18.

Dr. Matesz Tímea

jegyző 


1239-5/2016/N. számú határozat ismeretlen ügyfél közösségi együttélés szabályai megszegése ügyében


Határozat – zenés-táncos rendezvény engedélyezéséről


Közbeszerzési eljárás „Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokról szóló 4/2014. (I. 31.) számú BM rendelet alapján, az a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, Erdősmecskei Óvoda felújítása” projekt keretében


JELENTÉS – Személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről